İçeriğe geç

GZFT Analizi

SWOT analizi olarak da bilinen GZTF analizi, kurumun güçlü (G) ve zayıf (Z) yönlerini, kurumun devamlılığını ya da işlevini tehlikeye sokabilecek tehditleri (T) ve gelişme ve ilerlemesini sağlayacak fırsatları (F) belirlemesini amaçlar. GZFT analizi, stratejik planlamada yaygın olarak kullanılan ve kurumun stratejik karar alma sürecine dahil edilmesi gereken bir tekniktir.


GZFT analizini yaparken dört adımdan oluşan bir çalışma yürütmelisiniz:
1. Kurumunuzun güçlü yönlerini belirleyin: Kurumunuzun güçlü yönleri, kurumunuzun mevcut durumuna göre belirlenmelidir. Bu yönler, kurumunuzun yüksek performans göstermesine halihazırda katkı sağlayan faktörlerdir. Güçlü yönlere örnek olarak, personel kalitesi, sahip olunan teknolojik olanaklar, kurum hedeflerinin personel tarafından sahiplenilmesi, süreçlerin kalitesine verilen önem verilebilir.
2. Kurumunuzun zayıf yönlerini belirleyin: Kurumun zayıf yönleri, kurumun işlevini yerine getirme maliyetini artıran, süreçlerinin işlemesini aksatan ya da ürünlerinin kalitesini düşüren unsurlardır. Zayıf yönlere örnek olarak kurum içi iletişimde eksiklik, personelin motivasyonunun düşük olması, maliyet hesabının yapılamaması, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilememesi gibi hususlar verilebilir.
3. Fırsatları belirleyin: Fırsatlar, kurumunuzun faaliyet alanını genişletecek, karlılığını artıracak ya da kurumunuzu daha işlevsel bir hale getirecek hususlar olarak tanımlanabilir. Fırsatlara örnek olarak, sektörünüzü genişletecek yasal düzenlemeleri, maliyetinizi düşürecek teknolojik gelişmeleri ya da karınızı artıracak olası etkinlikleri verebiliriz.
4. Tehditleri belirleyin: Tehditler, kurumunuzun performansını negatif yönde etkileyebilecek unsurlardır. Örneğin, iş alanınızı daraltacak yasal, teknolojik ya da sosyal bir gelişme, maliyetinizi artıracak politik ya da ekonomik gelişmeler GZFT analizinizde tehditler alanında yer alır.

GZFT analizine kurumun üst yönetimi de dahil olmak üzere tüm kurumun katkı vermesi analizin başarısı açısından çok önemlidir. Analiz gerçekleştirilirken çoğunlukla kurum genelinde yapılan anketler kullanılır. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme modülleri sayesinde GZFT analizini tamamen sistem üzerinden yürütebilir, tüm personelize göndereceğiniz anketler sayesinde herkesin sürece katılımını kolayca sağlarsınız. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir