İçeriğe geç

PESTLE Analizi

Stratejik planlama, kurumun hedef ve amaçlarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin objektif bir şekilde değerlendirilen izlenmesi açısından çok önemlidir. Amaç ve hedeflere ulaşılmasında, iç etkenler kadar dış etkenler de büyük önem taşımaktadır. Dış etkenlerin ve bunların plana olan etkisinin önceden belirlenmesi, planın daha uygulanabilir ve hedeflerin ulaşılabilir olmasını sağlar. Stratejik planı hazırlarken, dış etkenleri tespit etmek için PESTLE analizini kullanırız.

PESTLE Analizi Nedir?

PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal (Legal) ve Çevresel (Environment) etmenlerin ingilizcelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu analiz sonucunda hem tehditler hem de avantajlar belirlenir.

Şimdi, bu etkenlerin açıklamalarına bir bakalım:

Politik etkenler, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlarda yer alan ve kurumu etkileyecek kısıtlama ve düzenlemeler politik etkenler olarak adlandırılır. Örneğin, kurumun faaliyeti ile ilgili düzenli olarak yapılması gereken bir bildirime ilişkin yasal bir düzenleme, PESTLE analizinde bir politik etken olarak yer alacaktır.

Ekonomik etkenler, kurumu ekonomik olarak etkileyecek ülkenin ya da birlikte iş yapılan diğer ülkelerin ekonomik durumları, enflasyon oranları, vergi oranları, borsanın durumu, işçi maliyetleri gibi etkenlerdir.

Sosyal etkenler, daha çok olası müşterileri, ya da kamu durumunda vatandaşları ilgilendiren etmenlerdir. Nüfus artış hızı, eğitim seviyesi, yaşam biçimi seçimleri gibi etkenler sosyal etkenlere örnek olarak verilebilir.

Teknolojik etkenler, teknolojik gelişmelerin etkilerini belirler. İletişimdeki yenilikler, sunucu ya da internet maliyetlerindeki değişiklikler teknolojik etkenlere örnek olarak verilebilir.

Yasal etkenler, politik etkenlere oldukça benzerlik gösterse de kurumların işletme giderlerini etkiletebilecek diğer hususları da içerir, tüketici, sağlık ve güvenlikle ilgili etkenler özellikle bu alana girer. Yasal etkenlere bir diğer örnek de patentlerle ilgili etkenlerdir.

Çevresel etkenler, iklim, hava koşulları ve çevre duyarlılığı ile ilgili etkenlerdir. Bu etkenler daha çok turizm, tarım ve ormancılık sektörlerini etkiler.

PESTLE analizi T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi’nce yayınlanan Stratejik Planlama İçin Analiz ve Yöntemler Rehberinde de yer almaktadır.

Farklı kurum türleri için PESTLE analiz örneklerine ilerleyen bölümlerde yer vereceğiz. Bu noktada, değinmek istediğimiz önemli bir konu da PESTLE analizinde bir kurumun her biriminin kendine özgü bir katkısının olması gerektiğidir. Örneğin, bilgi işlem bölümü teknolojik etkenleri daha iyi belirleyebilecekken hukuk müşavirliği bölümü yasal ve politik etkenler üzerinde söz sahibi olacaktır. Bu nedenle, PESTLE analizinin kurumun bütün birimlerince gerçekleştirilmesi ve daha sonra bunun konsolide edilmesi önemlidir.

Kurum genelinde her biriminin kendi PESTLE analizini yapması ve strateji biriminin bunları birleştirerek nihai kurumsal PESTLE analizini hazırlaması aşamalarında yazılım desteği büyük kolaylık sağlar. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme modülleri sayesinde PESTLE analizini tamamen sistem üzerinden yürütebilirsiniz. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir