İçeriğe geç

Kamu İdarelerinde Durum Analizi

Bir kurumun geleceğini planlayabilmesi için ilk adım şu anda nerede olduğunu tespit edebilmesidir. Bu nedenle, stratejik planlama sürecine durum analizi ile başlanır. Kamu idarelerinde durum analizi ile kurumun geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, kontrolü dışında olan ve kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında kurumun kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, kurumun amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.

Kamu idarelerinde durum analizi aşağıdaki adımları içermelidir:

 • Kurumsal tarihçe

Kurumun kuruluşundan günümüze kadar olan süreçteki önemli gelişmeler bir sayfayı geçmeyecek şekilde özetlenir.

 • Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi

Uygulanmakta olan stratejik plan gerçekleşme düzeyi, başarı ve başarısızlık nedenleri ile değerlendirilir. Bu değerlendirme, yeni planın amaç, hedef ve göstergelerinin daha etkin bir şekilde belirlenmesini sağlar.

 • Mevzuat analizi

Bu adımda, idare ile ilgili mevzuat incelenerek idarenin yasal yükümlülüklerinin bir listesi oluşturulur. Bu liste, stratejik planın belirlenmesinde en önemli girdilerden biridir.

 • Üst politika belgeleri analizi

Kalkınma planı, hükümet programı, idarenin faaliyet alanına ilişkin strateji belgeleri gibi üst politika belgeleri analiz edilmeli ve bu belgelere ilişkin idareye düşen görev ve sorumluluklar belirlenmelidir. İdarenin stratejik planının üst politika belgeleri ile uyumlu olması kritik önemdedir.

 • Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

İdarenin sunduğu ürün ve hizmetler belirlenerek faaliyet alanları altında gruplanmalıdır. Bu adımda, mevzuat analizinin çıktılarından faydalanılır.

 • Paydaş analizi

İdarenin paydaşları ile olan ilişkisi ve paydaşların idarenin stratejik planına katkı ve katılım sağlamaları, planın başarıya ulaşmasında çok etkilidir. Bu nedenle, idarenin iç ve dış paydaşları tespit edilmeli, önceliklendirilmeli, değerlendirilmeli ve plana katkıları sağlanmalıdır. Paydaş analizi ile ilgili diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 • Kuruluş içi analiz

Kuruluşun mevcut durumunun tespiti bu aşamada yapılır. Kurumun insan kaynakları, teknolojik altyapısı, fiziki ve mali kaynakları bu aşamada analiz edilir. İdarenin hedeflerinin gerçekçi ve ulaşılabilir olması için bu adım önemli ve gereklidir.

 • PESTLE analizi

PESTLE analizi ile idarenin stratejik planında yer alacak amaç ve hedeflere erişmesinde etkili olabilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel dış etmenler belirlenir. PESTLE analizi ile ilgili diğer yazılarımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

 • GZFT analizi

Durum tespitinin son adımı idarenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehdit analizinin gerçekleştirilmesidir. GZFT analizi ile ilgili diğer yazılarımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme modülleri sayesinde kamu idareleri, durum analizini tamamen sistem üzerinden yürütebilir. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Kaynak: Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2018, http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/VrllQ+Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu.pdf

İlk Yorumu Siz Yapın

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir