İçeriğe geç

Üniversitelerde Durum Analizi

Üniversitelerde stratejik planlama durum analizi ile başlar. Durum analizi ile üniversitenin geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, gelişmeye açık olduğu noktalar, kontrolü dışında olan ve üniversitenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında üniversitenin kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, üniversitenin amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.

Üniversitelerde durum analizi aşağıdaki adımları içermelidir:

 • Kurumsal tarihçe

  Üniversitenin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçteki önemli gelişmeler bir sayfayı geçmeyecek şekilde özetlenir.

 • Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi

  Uygulanmakta olan stratejik plan gerçekleşme düzeyi, başarı ve başarısızlık nedenleri ile değerlendirilir. Bu değerlendirme, yeni planın amaç, hedef ve göstergelerinin daha etkin bir şekilde belirlenmesini sağlar.

 • Mevzuat analizi

Bu adımda, üniversite ile ilgili mevzuat incelenerek idarenin yasal yükümlülüklerinin bir listesi oluşturulur. Bu liste, stratejik planın belirlenmesinde en önemli girdilerden biridir.

 • Üst politika belgeleri analizi

  Kalkınma planı, hükümet programı, idarenin faaliyet alanına ilişkin strateji belgeleri gibi üst politika belgeleri analiz edilmeli ve bu belgelere ilişkin üniversiteye düşen görev ve sorumluluklar belirlenmelidir. Üniversitenin stratejik planının üst politika belgeleri ile uyumlu olması kritik önemdedir.

 • Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

  Üniversitenin sunduğu ürün ve hizmetler belirlenerek faaliyet alanları altında gruplanmalıdır. Bu adımda, mevzuat analizinin çıktılarından faydalanılır.

 • Paydaş analizi

  Üniversitenin paydaşları ile olan ilişkisi ve paydaşların üniversitenin stratejik planına katkı ve katılım sağlamaları, planın başarıya ulaşmasında çok etkilidir. Bu nedenle, üniversitenin iç ve dış paydaşları tespit edilmeli, önceliklendirilmeli, değerlendirilmeli ve plana katkıları sağlanmalıdır. Paydaş analizi ile ilgili diğer yazılarımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

 • Kuruluş içi analiz

  Üniversitenin mevcut durumunun tespiti bu aşamada yapılır. Üniversitenin akademik kadrosu, insan kaynakları, teknolojik altyapısı, fiziki ve mali kaynakları bu aşamada analiz edilir. Üniversitenin hedeflerinin gerçekçi ve ulaşılabilir olması için bu adım önemli ve gereklidir.

 • Akademik faaliyetler analizi

  Üniversitenin temel akademik faaliyetleri (eğitim, araştırma, girişimcilik, toplumsal katkı) bazında değer yarattığı alanlar ile iyileştirilmesi gereken alanları bu adımda belirlenir.

 • Yükseköğretim sektörü analizi

Yükseköğretim sektöründeki gelişmeler makro seviyede özetlenir. Burada amaç, üniversitenin faaliyet gösterdiği dış çevrenin analiz edilmesi ve dış etmenlerin belirlenebilmesidir.

 • GZFT analizi

Durum tespitinin son adımı idarenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehdit analizinin gerçekleştirilmesidir. GZFT analizi ile ilgili diğer yazılarımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme modülleri sayesinde kamu idareleri, durum analizini tamamen sistem üzerinden yürütebilir. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Kaynak: Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi, 2018, http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/wtnii+Universiteler_Icin_Stratejik_Planlama_Rehberi.pdf

İlk Yorumu Siz Yapın

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir