İçeriğe geç

Belediyelerde Durum Analizi

Belediyelerde stratejik planlama durum analizi ile başlar. Durum analizi ile belediyenin geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, gelişmeye açık olduğu noktalar, kontrolü dışında olan ve belediyenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında belediyenin kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, belediyenin amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.

Belediyelerde durum analizi aşağıdaki adımları içermelidir:

 • Kurumsal tarihçe

Belediyenin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçteki önemli gelişmeler bir sayfayı geçmeyecek şekilde özetlenir.

 • Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi

Uygulanmakta olan stratejik plan gerçekleşme düzeyi, başarı ve başarısızlık nedenleri ile değerlendirilir. Bu değerlendirme, yeni planın amaç, hedef ve göstergelerinin daha etkin bir şekilde belirlenmesini sağlar.

 • Mevzuat analizi

Bu adımda, belediye ile ilgili mevzuat incelenerek belediyenin yasal yükümlülüklerinin bir listesi oluşturulur. Bu liste, stratejik planın belirlenmesinde en önemli girdilerden biridir.

 • Üst politika belgeleri analizi

Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program, bölge planı, çevre düzeni planı, il gelişim planı ve nazım imar planı gibi üst politika belgeleri analiz edilmeli ve bu belgelere ilişkin belediyeye düşen görev ve sorumluluklar belirlenmelidir. Belediyenin stratejik planının üst politika belgeleri ile uyumlu olması kritik önemdedir.

 • Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

Belediyenin sunduğu ürün ve hizmetler belirlenerek faaliyet alanları altında gruplanmalıdır. Bu adımda, mevzuat analizinin çıktılarından faydalanılır.

 • Paydaş analizi

Belediyenin paydaşları ile olan ilişkisi ve paydaşların idarenin stratejik planına katkı ve katılım sağlamaları, planın başarıya ulaşmasında çok etkilidir. Bu nedenle, belediyenin iç ve dış paydaşları tespit edilmeli, önceliklendirilmeli, değerlendirilmeli ve plana katkıları sağlanmalıdır. Paydaş analizi ile ilgili diğer yazılarımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

 • Kuruluş içi analiz

Belediyenin mevcut durumunun tespiti bu aşamada yapılır. Belediyenin insan kaynakları, teknolojik altyapısı, fiziki ve mali kaynakları bu aşamada analiz edilir. Belediyenin hedeflerinin gerçekçi ve ulaşılabilir olması için bu adım önemli ve gereklidir.

 • PESTLE analizi

PESTLE analizi ile belediyenin stratejik planında yer alacak amaç ve hedeflere erişmesinde etkili olabilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel dış etmenler belirlenir. PESTLE analizi ile ilgili diğer yazılarımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

 • GZFT analizi

Durum tespitinin son adımı belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehdit analizinin gerçekleştirilmesidir. GZFT analizi ile ilgili diğer yazılarımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme modülleri sayesinde belediyeler, durum analizini tamamen sistem üzerinden yürütebilir. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Kaynak: Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehber Taslağı, 2018, http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/sFlUO+Belediyeler_Icin_Stratejik_Planlama_Rehber_Taslagi.pdf

İlk Yorumu Siz Yapın

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir