İçeriğe geç

Stratejik Planlamada Paydaş Analizi

Paydaş analizi, stratejik planlamada durum analizinin önemli aşamalarından biridir. Paydaşları, kurum ile etkileşimde olan, kurum faaliyetlerinden etkilenen ya da kurum faaliyetlerini etkileyen kişi, grup ya da kurumlar olarak tanımlayabiliriz. Kurum içindeki kişiler, birimler ya da yöneticiler iç paydaş olarak tanımlanırken kurum dışı kişi, grup ve kurumlar dış paydaş olarak isimlendirilir. Örneğin, bir kamu idaresi için diğer kamu idareleri sivil toplum ya da özel sektör kuruluşları dış paydaş olarak tanımlanırken, belediyelerde vatandaşlar, belediyenin bağlı kuruluşları ve meslek grupları dış paydaş olarak belirlenir.

Paydaş Analizinin Amaçları

Paydaş analizinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Paydaş analizi, kurumun dikkatini kurumdan hizmet alan kişi, grup ve kuruluşlara yönlendirmesini, bu sayede verilen hizmetin kalitesinin artmasını sağlar.
  • Kurumun paydaşlarının, önem ve etki derecelerinin belirlenmesini sağlar.
  • Paydaşlarla etkileşimi artırır.
  • Kurum hedeflerinin paydaşlarca bilinmesini ve sahiplenilmesini sağlayarak hedeflere ulaşılma olasılığını artırır.
  • Kurumlar arası etkileşimi ve işbirliğini artırır.
  • Kurumun faaliyetlerinin paydaşlara olan etkisinin belirlenebilmesine olanak sağlar.

Paydaş Analizi Aşamaları

Paydaş analizi dört aşamadan oluşur:

1. Paydaşların Tespiti

Bu aşamada kurumun faaliyetlerini etkileyen, faaliyetlerinden etkilenen, faaliyetlerinden yararlanan ya da faaliyetleri ile ilgisi olan tüm iç ve dış paydaşlar listelenmelidir.

2. Paydaşların Önceliklendirilmesi

Bu aşamada her paydaşın türü (iç/dış), önemi, etki derecesi ve önceliği hesaplanır. Önem ve etki derecesi belirlenirken beşli ölçeğin kullanılması tavsiye edilir.

3. Paydaşların Değerlendirilmesi

Paydaşların değerlendirilmesi aşamasında paydaşlar, aldıkları ürün ve hizmet bazında detaylı olarak değerlendirilmelidir. Her paydaşın kurumun hangi ürün/hizmetleri ile ilgili olduğu, kurumdan beklentileri, ürün ve hizmetten nasıl etkilendiği ya da ürün ve hizmeti nasıl etkilediği belirlenmelidir.

4. Paydaş Görüş ve Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Paydaş görüşleri alınırken, paydaşın önemine ve ulaşılabilme yöntemine göre farklı metotlar izlenir. Mülakat, anket, atölye çalışması, toplantı ya da arama konferansı ile paydaşların görüş ve önerileri alınabilir. Eğer paydaş vatandaş ise, memnuniyet anketi, talep/şikayet analizleri ya da vatandaş toplantıları ile görüş ve önerilerin toplanması önerilir.

SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme modülleri sayesinde belediyeler, kamu idareleri, üniversiteler ve kamu sermayeli işletmeler paydaş analizini tamamen sistem üzerinden yürütebilir. SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir