İçeriğe geç

Kategori: Kamu İdareleri

Stratejik Planlamada Paydaş Analizi

Paydaş analizi, stratejik planlamada durum analizinin önemli aşamalarından biridir. Paydaşları, kurum ile etkileşimde olan, kurum faaliyetlerinden etkilenen ya da kurum faaliyetlerini etkileyen kişi, grup ya da kurumlar olarak tanımlayabiliriz. Kurum içindeki kişiler, birimler ya da yöneticiler iç paydaş olarak tanımlanırken kurum dışı kişi, grup ve kurumlar dış paydaş olarak isimlendirilir. Örneğin, bir kamu idaresi için diğer kamu idareleri sivil toplum ya da özel sektör kuruluşları dış paydaş olarak tanımlanırken, belediyelerde vatandaşlar, belediyenin bağlı kuruluşları ve meslek grupları dış paydaş olarak belirlenir. Paydaş Analizinin Amaçları Paydaş analizinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Paydaş analizi, kurumun dikkatini kurumdan hizmet alan kişi, grup ve…

Yorum Bırak

Kamu İdarelerinde Durum Analizi

Bir kurumun geleceğini planlayabilmesi için ilk adım şu anda nerede olduğunu tespit edebilmesidir. Bu nedenle, stratejik planlama sürecine durum analizi ile başlanır. Kamu idarelerinde durum analizi ile kurumun geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, kontrolü dışında olan ve kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında kurumun kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, kurumun amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.

Yorum Bırak