İçeriğe geç

Kategori: Paydaş Analizi

Stratejik Planlamada Paydaş Analizi

Paydaş analizi, stratejik planlamada durum analizinin önemli aşamalarından biridir. Paydaşları, kurum ile etkileşimde olan, kurum faaliyetlerinden etkilenen ya da kurum faaliyetlerini etkileyen kişi, grup ya da kurumlar olarak tanımlayabiliriz. Kurum içindeki kişiler, birimler ya da yöneticiler iç paydaş olarak tanımlanırken kurum dışı kişi, grup ve kurumlar dış paydaş olarak isimlendirilir. Örneğin, bir kamu idaresi için diğer kamu idareleri sivil toplum ya da özel sektör kuruluşları dış paydaş olarak tanımlanırken, belediyelerde vatandaşlar, belediyenin bağlı kuruluşları ve meslek grupları dış paydaş olarak belirlenir. Paydaş Analizinin Amaçları Paydaş analizinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Paydaş analizi, kurumun dikkatini kurumdan hizmet alan kişi, grup ve…

Yorum Bırak