Üniversitelerde Durum Analizi

26 Kasım 2018 Sono Yazılım 0

Üniversitelerde stratejik planlama durum analizi ile başlar. Durum analizi ile üniversitenin geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, gelişmeye açık olduğu noktalar, kontrolü dışında olan ve üniversitenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında üniversitenin kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, üniversitenin amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.